Společně do cíle

Běh pro Hospic sv. Alžběty je benefiční akce, která je určena pro širokou veřejnost s cílem podpořit činnost Hospice sv. Alžběty o.p.s. v Brně. Tento běh je součástí celorepublikové sítě běhů organizovaných na podporu hospicové a paliativní péče www.behyprohospice.cz.

Registrujte se

Běh pro Hospic sv. Alžběty 2024

benefiční běžecký happening

Sobota 15. června 2024, 10 hod.

Kamenná 36, Brno

Image
Image

Trasy závodu

7. ročník běhu pro Hospic sv. Alžběty vede krásným koutem Brna přes Kamennou kolonii a Červený kopec. Start a cíl běhu je v areálu Hospice sv. Alžběty na Kamenné ulici č. 36. Trasy vedou po zpevněném povrchu a lesních cestách v blízkém okolí.Můžete si vybrat:

5,7 km – základní trasa

Vybíhá se od brány hospice a pokračuje se po stezce směrem na Anthropos. Cesta se dále stáčí doleva a vede lesem nahoru na Červený kopec, ulicí Vinohrady a na závěr se Kamennou kolonií seběhne zpět k hospici.


11,4 km – trasa pro zdatné borce

Jedná se o téměř identické dva okruhy základní trasy.


0,6 km – trasa pro děti, kočárky a vozíčkáře

Trasa je určena i pro ty, kteří se chtějí na podporu hospice jen kousek projít. Vede pouze po zpevněném asfaltovém povrchu s cílem na dětském hřišti.

Společně do cíle

Snažíme se o to, aby odcházení z tohoto světa bylo důstojné, aby nikdo nezůstal v nejtěžší chvíli sám a bez pomoci. Pokud je vám naše myšlenka blízká, poběžte s námi!

Image

O běhu

Tradice Běhu pro Hospic sv. Alžběty začala v roce 2018 a jeho smyslem je podpora činnosti hospice. Naším přáním je, aby se o pomoci, kterou jsme schopni nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým nabídnout, dozvěděli právě ti, kteří ji nejvíce potřebují.

Čas běhu Vám neměříme, protože nikdo z nás stejně nejsme jeho pánem.

Image

Běh pro každého

Náš běh je vhodný pro běžce všech výkonnostních a věkových kategorií a připravené trasy je možné i jen projít.

Image

Proč běžet

Hospic sv. Alžběty o. p. s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje zdravotní, sociální, psychologickou a duchovní péči lidem na konci jejich životní cesty.
7. ročník běhu je věnovaný na podporu činnosti hospice.

Image

Myšlenka hospice

Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Je třeba si uvědomit, že lékařská věda v dnešní době může hodně, ale není všemocná.

Registrace

Registrujte se k běhu. Propozice a další informace vám pošleme emailem.
Startovné činí nejméně 300,- Kč za dospělou osobu, 50,- Kč za dítě, seniora nebo ZTP.
REGISTRACE FIREMNÍCH TÝMŮ PROBÍHÁ NA TEL. 736 503 781.
Jestliže Vám z nějakého důvodu email s propozicemi nedorazí a zkontrolovali jste složku Spam, startovné prosím uhraďte převodem na účet. č. 2002381803/2010.

Kategorie:
Dospělý Dítě, senior, ZTP
SOUHLAS S PROZICEMI BĚHU A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Zaškrtnutím políčka vyjadřujete souhlas s tím, že jste se seznámil(a) s propozicemi k Běhu pro Hospic sv. Alžběty , že souhlasíte s podmínkami v nich obsaženými a že souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Pokud vám ihned po registraci nedorazí email s platebními údaji, zkontroluje, prosím složku se SPAMem ve vaší poště.